آکام صنعت
آکام صنعت تامین کننده تجهیزات ایمنی گاز


شیر حساس به زلزله

شیرهای مکانیکی ارائه شده به منظور قطع سریع و ایمن گاز در مواقع بروز زلزله طراحی و ساخته شده است . این شیرها بدون احتیاج به برق و در بالای 4 ریشتر قادر به قطع خودکار گاز و حفظ جان و تاسیسات شما خواهند بود.

اطلاعات بیشتر ...